Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół w Głogówku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 93 630

Dziś odwiedzin: 156. Teraz na naszej stronie: 4 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: czwartek, 9 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Nasz BIP jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wszystkie treści poprawnie wyświetlają się na ekranach komputerów, tabletów oraz smartfonów.

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Głogówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych pomidotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostepności ma zastosowanie do strony internetowej : Biuletyn Informacji Publicznej Zespół Szkół w Głogówku

Data publikacji i aktualizacji :

Data publikacji strony internetowej : 2019-05-09

Data aktualizacji strony internetowej : 2023-08-22

Status pod względem zgodności :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej :

Niniejszą deklarację sporządzono dnia : 2021-03-31

Metoda przygotowania deklaracji :

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Węglarczyk - .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4373 301 lub 500-212-954
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury :

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich :

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe podmiotu publicznego :

ul. Powstanców 34 , 48-250 Głogówek
tel. 77 4373 301 lub 500-212-954
fax 77 4373 301
e-mail :
strona internetowa : Zespół Szkół w Głogówku

Dostępność architektoniczna :

1. Kompleks obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkół w Głogówku znajduje się przy drodze powiatowej nr 416. Budynek główny szkoły usytuowany jest frontem do ulicy Powstańców, z której jest całkowicie widoczny. Jest bydynkiem łatwo dostępnym. Posiada plac, który służy do parkowania aut pracwoników, uczniów oraz petentów.

2. Budynek główny posiada dwa wejścia : główne od frotnu oraz boczne od strony południowej. Dla gości i petentów przeznaczone jest wejśćie frontowe.

3. Na parterze, w lewym skrzydle, znajduje się sekretariat dla petentów. Prowadzą do niego schody wejściowe wyposażone w poręcze oraz szeroki korytarz, zapewniający swobodne przejście.

4. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

5. Przed budynkiem głównym wyznaczono miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych, usytuowane po prawej stronie wejścia głównego do budynku szkoły.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego :

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół w Głogówku

Autor informacji/strony: Tomasz Węglarczyk
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 22 sierpnia 2023r. godz.: 09:03

Statystyki wyświetleń: 1126 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 10 291.

Liczba zmian (edycji): 15. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://zsglogowek.biuletyn.net.pl/bip-strona-54-deklaracjadostepnosci.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 19 lipca 2024r. godz.: 08:31Trwa pobieranie treści strony BIP


http://zsglogowek.biuletyn.net.pl/bip-strona-54-deklaracjadostepnosci.html